ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ.