Εν όψει του μαθητικού θεολογικού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 18-19 Μαρτίου στην πόλη της Ξάνθης, το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή με την παρουσίαση τριών θεμάτων, ένα εκ των οποίων είναι: "Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ".
Η στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών του σχολείου θα διερευνηθεί μέσω ενδοσχολικής έρευνας.
Η συνολική και σύσσωμη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας θα οδηγήσει στην αντιπροσωπευτικότερη αποκρυστάλλωση απόψεων για το θέμα ώστε η έρευνα αυτή να συντελέσει στην αλληλογνωριμία, να βελτιώσει  τις σχέσεις στο σχολείο και πιθανόν να οδηγήσει σε δράσεις για την παιδαγωγικότερη διαχείρισή του ζητήματος.
Η έρευνα διοργανώθηκε με την συμμετοχή μαθητών/τριών του σχολείου υπό την καθοδήγηση και συντονισμό της θεολόγου Γεωργίας Καραγκιοζίδου.
Παρακαλούμε να πατήσετε επάνω στο σύνδεσμο που ακολουθεί για να απαντήσετε με εύκολο και γρήγορο τρόπο στις ερωτήσεις που συντάξαμε μετά από μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας και μέρος των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

https://drive.google.com/open?id=1OFwOnGjRHM0Yq3ExFqueb7ruWP3VxrTDjTMJeAJpHzo

 


Πρακτικά επιλογής Πρακτορείων

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΟΛΟ

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι