Επειδή η δεύτερη Γενική Απολογιστική Συνέλευση την Παρασκευή  30 Δεκεμβρίου 2011 δεν έγινε θα πραγματοποιηθεί την Σάββατο 11-2-2012 στις  11:00πμ

      Η παρουσία όλων των γονέων στη Γενική Συνέλευση είναι απολύτως απαραίτητη. Η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική και αναγκαία στην ύπαρξη του Συλλόγου και στην συνέχιση του θεσμοθετημένου ρόλου του στην ζωή της σχολικής κοινότητας.

Το ΔΣ του Συλλόγου