Σύνθεση Ομάδας:

 1. Τσαντίδης Ελευθέριος
 2. Νεοφυτίδης Βενιαμίν
 3. Ζαρωτιάδης Νικόλαος
 4. Εποιμενίδης Κοσμάς
 5. Τσεσμετζής Στυλιανός
 6. Βάκκας Λάμπρος
 7. Ευθυμίου Κυριάκος
 8. Τσεσμετζής Ευστράτιος
 9. Τραχανατζής Γεώργιος
 10. Σαλή Ογλού Γκιλμάς
 11. Σταυρίδης Χρήστος
 12. Ματάνης Κων/νος
 13. Τσαμουρλίδης Ιωσήφ
 14. Κτίστης Παναγιώτης

Προπονήτρια: Λίτσου Δέσποινα


Πρακτικά επιλογής Πρακτορείων

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΟΛΟ

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι