Συμμετέχοντες μαθητές/τριες:

 1. Κεχαγιάς Ευάγγελος (Α5)
 2. Κιαχίδης Απόστολος (Α5)
 3. Κομήτης Απόστολος (Α5)
 4. Κομματίδης Αλέξανδρος (Α5)
 5. Κοτζαμπάσης Στυλιανός (Α5)
 6. Κουρουτζή Νουρντάν (Α5)
 7. Κουτρουλός Μάριος Βασίλειος (Α5)
 8. Κουτσούμπας Βασίλειος (Α5)
 9. Κρητικού Αργυρούλα (Α5)
 10. Λεχούδης Σταύρος (Α5)
 11. Κυρλίντ Ελίζ (Α5)
 12. Λυκοτσέτα Πολυχρονία Λύδια (Α5)
 13. Μαλκότς Μπελκίς (Α5)
 14. Ματάνης Κωνσταντίντος (Α5)
 15. Μουμίν Ογλού Σερντάλ (Α5)
 16. Μουμτζή Ολγα (Α5)
 17. Μουρατίδου Κυριακή Βίκη (Α5)
 18. Μουρσέλ Ογλου Μπουρτζού (Α5)
 19. Μπεγκλαριάν Γκόρ (Α5)
 20. Μπερέζα Εγκόρ (Α5)
 21. Μπουναρτζή Αλή (Α5)
 22. Μπουντλιάκης Αθανάσιος (Α5)
 23. Πουτακίδης Αλέξης (Α5)
 24. Νουρή Ογλού Νταμλά (Α5)
 25. Ντόντης Γεώργιος (Α5)
 26. Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ (Α5)
 27. Παπαδόπουλος Ευάγγελος (Α5)
 28. Παπαστεφάνου Οδυσσέας (Α5)
 29. Πρασίνγκ Σεάν (Α5)
 30. Ραμαδάν Σαλήχ Σερίφ (Α5)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 1. Κιατίπης Ευάγγελος
 2. Καραλίδης Ηλίας