Συμμετέχοντες μαθητές/τριες:

 1. Αγγελίδης Αλέξανδρος (Α4)
 2. Αλή Ογλού Αλή (Α4)
 3. Αντωνακάκη Ελένη (Α4)
 4. Αντωνακάκης Χαράλαμπος (Α4)
 5. Αντωνιάδης Χαράλαμπος (Α4)
 6. Αρχαντάκη Αθανασία (Α4)
 7. Βάκας Λάμπρος (Α4)
 8. Βαρυτιμιάδης Μιλτιάδης (Α4)
 9. Βασιλειάδης Αλέξανδρος (Α4)
 10. Βούλκος Δημήτριος (Α4)
 11. Γεωργιάδου Δημήτριος (Α4)
 12. Γόυτας Μαρία (Α4)
 13. Δαουτάκης Μάριος (Α4)
 14. Εκιτσίδης Εκιζόγλου Αλέξανδρος (Α4)
 15. Εμβέρ Ογλού Ερδέμ (Α4)
 16. Εμίν Ογλού Ερδέμ (Α4)
 17. Ζωγραφίδου Κυριακή (Α4)
 18. Ηλιάσκου Μαρία Στέλλα (Α4)
 19. Θεοδωρίδης Μιλτιάδης (Α4)
 20. Ιμπίς Νεσρά (Α4)
 21. Ισμαήλ Ογλού Αζίμ (Α4)
 22. Καζαζιάδης Ιορδάνης (Α4)
 23. Καπζά Μουράτ (Α4)
 24. Καραγιάννης Χρήστος (Α4)
 25. Καραγιαννίδης Αναστάσιος (Α4)
 26. Καραμάνης Δημήτριος (Α4)
 27. Καραμπάσης Κωνσταντίνος (Α4)
 28. Κατσιλίδης Νικόλαος (Α4)
 29. Κεφαλά Νικολέττα (Α4)
 30. Λάππα Χρυσή (Α4)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 1. Κιατίπης Ευάγγελος
 2. Καραλίδης Ηλίας

Πρακτικά επιλογής Πρακτορείων

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΟΛΟ

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι