Συμμετέχοντες μαθητές/τριες:

 1. Αγγελίδου Αναστασία (Α1)
 2. Βομβαρδά Θεοδώρα (Α1)
 3. Βασιλειάδης Ανέστης (Α1)
 4. Βαρητιμιάδης Δημήτριος (Α1)
 5. Βραχιώλη Βαλσάμω (Α1)
 6. Βρίζας Κωνσταντίνος (Α1)
 7. Βρίζας Σωτήριος (Α1)
 8. Δημητριάδου Ευστρατία (Α1)
 9. Δαλαμπέλα Κυριακή (Α1)
 10. Δερμεντζοπούλου Αναστασία (Α1)
 11. Αλεξανδρίδου Αναστασία (Α1)
 12. Τάσιος Δημήτριος (Γ5)
 13. Πεντεζίδης Γεώργιος (Γ5)
 14. Παπαδόπουλος Κυριάκος (Γ2)
 15. Κερατσίδου Αγγελική (Γ3)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 1. Γκόγκου Μαρία (ΠΕ02)
 2. Ούτου Μαρίνα (ΠΕ02)