Συμμετέχοντες μαθητές/τριες:

 1. Αρναούτ Μετζνούν (Α1)
 2. Γουυσγουριώτη Ελένη (Α1)
 3. Γουυσγουριώτη Παρασκεύη (Α1)
 4. Διαφωνίδου Μαρία (Α1)
 5. Γαρουφαλή Άννα (Α1)
 6. Αντωνιάδου Σοφία (Α1)
 7. Γκαλιδούδη Ευμορφία (Α1)
 8. Ζήζουλα Κρυσταλλία (Α1)
 9. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (Γ5)
 10. Παπαδόπουλος Μάρκος Ευάγ. (Γ5)
 11. Πατσαμάνης Γεώργιος (Γ5)
 12. Ρούφος Χρήστος (Γ5)
 13. Πειρουνίδου Σωτηρία (Γ5)
 14. Σιρκοπούλου Αναστασία (Γ5)
 15. Παπαϊωάννου Ιωάννα (Γ5)

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 1. Γκόγκου Μαρία (ΠΕ02)
 2. Στεφανίδου Γεωργία (ΠΕ05)

Πρακτικά επιλογής Πρακτορείων

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΟΛΟ

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι