Πρόγραμμα Γιορτής

Η ιστορία μέσα από φωτογραφίες:
«Πότε θα κάνει ξαστεριά..»

Ιστορική αναδρομή (μέρος 1)

Προβολή video με τίτλο
«Μαρτυρίες Ι»

Προβολή video με τίτλο
«Μαρτυρίες ΙΙ»

Ιστορική αναδρομή (μέρος 2)

Προβολή video με τίτλο
«Μαρτυρίες ΙΙΙ»

Προβολή video με τίτλο
«Μαρτυρίες ΙV»

«Imagine …»

Συμμετέχοντες μαθητές/τριες
Παπαδόπουλος Κυριάκος (Γ2), Κερατσίδου Αγγελική (Γ3)

Υπεύθυνες καθηγήτριες
Γκόγκου Μαρία, Λαζούδη Κατερίνα, Ούτου Μαρίνα