Πρόγραμμα Γιορτής

Ομιλία για την επέτειο από τους μαθητές:
Μίγγο Χρήστο και Καραμπάση Ηλία

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Σκούπουρα Φωτεινή