Πρόγραμμα Γιορτής

Ομιλία για την επέτειο από τον μαθητή:
Ζακόπουλο Ιορδάνη

Προβολή Ντοκιμαντερ με τίτλο:

Υπεύθυνοι καθηγητές/τριες:
Βογιατζής Γεώργιος
Βουλούτα Αναστασία
Ορφανίδου Όλγα
Τσούγα Γεωργία