Το Β4, το οποίο συμμετέχει σε περιβαλλοντική ομάδα με θέμα «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», επισκέφτηκε το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σουφλίου. Εκεί μετά από μία ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις πηγές του Σουφλίου. Στο τέλος οι μαθητές αφού πήραν δείγματα απ΄ το νερό των πηγών, εργάστηκαν σε ομάδες κάνοντας την ανάλυση του νερού.