Κουτρουλός Μάριος- Βασίλειος (Α’)
Καραμπάσης Ηλίας – Στυλιανός (Γ’)
Μίγγος Χρήστος (Γ’)
Ράπτης Πέτρος (Γ’)