ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΠΑΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ

 

          VIDEO 1

                          

     VIDEO 2

 

  VIDEO 3