ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ