2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ERASMUS+ KA1

Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε για να εισάγει στα δεδομένα του 2ου Γενικού Λυκειου Ξάνθης τη δυνατότητα να διευρύνει το προσωπικό του σχολείου τους ορίζοντές του πέρα απο τα τοπικά όρια, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, προς όφελος όλων των μελών της σχολικής μονάδας και κυρίως των μαθητών. Καλύτερη εκπαίδευση, συνεργασία με σκοπό την αποφυγή της σχολικής διαρροής, ευρύτερη και αποτελσματικότερη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού και περισσότερα κίνητρα για όλους.