2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ERASMUS+ KA1

Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε για να εισάγει στα δεδομένα του 2ου Γενικού Λυκειου Ξάνθης τη δυνατότητα να διευρύνει το προσωπικό του σχολείου τους ορίζοντές του πέρα απο τα τοπικά όρια, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, προς όφελος όλων των μελών της σχολικής μονάδας και κυρίως των μαθητών. Καλύτερη εκπαίδευση, συνεργασία με σκοπό την αποφυγή της σχολικής διαρροής, ευρύτερη και αποτελσματικότερη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού και περισσότερα κίνητρα για όλους.

Όσο ζω μαθαίνω, όσο μαθαίνω μοιράζομαι

S H A R E

(Sensibility, Hope, Awareness, Respect, Enthusiasm)

 

http://2ogelxanthiska1.blogspot.gr/

Αυτό το σχέδιο εκπονήθηκε για να εισάγει στα δεδομένα του 2ου Λυκείου Ξάνθης τη δυνατότητα να διευρύνει το προσωπικό του σχολείου τους ορίζοντές του πέρα από τα τοπικά όρια, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της μαθησιακής διαδικασίας, προς όφελος των ιδίων, αλλά και όλων των μελών της σχολικής μονάδας και κυρίως των μαθητών.

Σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο σχολικό περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, στόχος του σχεδίου είναι να παρέχει σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας τα κίνητρα να γίνουν καλύτεροι μέσα από την επίδειξη, υλοποίηση και αξιολόγηση καλών πρακτικών επικοινωνίας, συνεργασίας και διδασκαλίας.

Περισσότερα...

Edu-Living & Edu-Leaving

http://www.eduliving.eu/

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (KA2), το 2ο Γενικό Λύκειο συμμετείχε σε πρόγραμμα με τίτλο «Edu-Living & Edu-Leaving» και θέμα τη μαθητική διαρροή.

Εκτός από το σχολείο μας που ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, συμμετείχαν τα εξής σχολεία:

- Çiğli Fen Lisesi (Turkey - Sasali, Cigli) http://ciglifen.meb.k12.tr 

- IIS Vittorio Emanuele II (Italy - Napoli) http://www.iisvittorioemanuele.it 

- Queen Jadwiga Complex of Schools no 4  (Poland- Dąbrowa Górnicza http://www.zs4-dg.edu.pl)

- Escola Secundária Fernão Mendes Pinto (Portugal- Almada) http://www.esfmp.pt 

Περισσότερα...

Συμμετοχή του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης σε Σχολική Σύμπραξη COMENIUS

Στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS το 2ο Ενιαίο Λύκειο συμμετείχε σε πρόγραμμα με θέμα: 

 “Agents of the environment - We still have time”.

Περισσότερα...